Prima pagină

Proiectul COMPERUR – “ Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural” este realizat în cadrul Domeniului Major de Intervenție 5.2 din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și vizeazăsprijinirea sutenabilității pe termen lung a zonelor rurale din regiunile de dezvoltare vizate prin dezvoltarea antreprenoriatului în activități non-agricole și prin programe integrate de formare profesională, consiliere și plasare pe piața muncii a unui grup țintă din zonele rurale.

Grupul țintă al proiectului este format din:

  • 200 de persoane inactive;
  • 300 de persoane în căutarea unui loc de muncă;
  • 200 de șomeri, dintre care:

o   110 de șomeri tineri;

o   90 de șomeri de lungă durată;

  • 300 de persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar regiunile vizate sunt următoarele: Bucuresti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Sud-Vest.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.